Program ramowy

Dzień I - Sobota 25.06.2022r.

 • 08:00-08:45 - Rejestracja uczestników
 • 08:45-09:00 - Otwarcie Zjazdu
  • dr Lilia Suchocka - Słowo powitalne
 • 09:00-09:45 - Sesja plenarna: Wykład inauguracyjny
  • mgr Alex Vesely - Czego nauczyłem się od mojego dziadka Viktora Frankla
  • (What I learned from my grandfather)
 • 09:45-10:30 - Sesja plenarna: Wystąpienie gościa specjalnego
  • dr Alex Pattakos - Osiąganie poczucia sensu życia w praktyce społecznej i politycznej
  • (Advancing Meaning in Society andv Government)
 • 10:30-11:00 - Sesja plenarna: Wystąpienie gościa specjalnego
  • dr hab. Eva Naništová - Aktywacja wzrostu potraumatycznego w praktyce Logoterapeutycznej
 • 11:00-11:15 - Przerwa kawowa
 • 11:15-12:30 - Sesja I: Antropologiczno-filozoficzne rozważania dotyczące natury człowieka
 • 12:30-13:15 - Przerwa obiadowa
 • 13:15-14:45 - Sesja II: Człowiek w odkrywaniu sensu życia
 • 14:45-15:00 - Przerwa kawowa
 • 15:00-16:30 - Sesja III: Człowiek w zdrowiu i chorobie
 • 16:30-16:45 - Przerwa kawowa
 • 16:45-18:00 - Sesja IV: Człowiek w perspektywie rozwoju i stawania się
 • 18:00-18:30 - Otwarty mikrofon
 • 18:30 - Uroczysty bankiet

Dzień II - Niedziela 26.06.2022r.

 • 09:00-09:30 Logoterapia przy Kawie
 • 09:30-11:00 - Warsztaty
  • Sala A: mgr Tatiana Hrechorowicz - Praca z poczuciem własnej wartości w praktyce logoterapeutycznej
  • Sala B: mgr Marta Czajczyńska - Człowiek jest spotkaniem - wybrane techniki dramowe w pracy pedagoga-logoterapeuty
 • 11:00-11:15 - Przerwa kawowa
 • 11:15-12:45 - Warsztaty
  • Sala A: mgr Wojciech Porada - Wola sensu: od sytuacji granicznej do zwycięstwa
  • Sala B: mgr Karolina Lewandowska - Podróż bohatera - Logoterapia i Coaching
 • 12:45-13:00 - Przerwa kawowa
 • 13:00-14:30 - Warsztaty
  • Sala A: dr Piotr Mamcarz - Spiritual Fitness
  • Sala B: Norbert Marek - Ku pracy, która ma sens. Logoterapia w pracy z wypaleniem zawodowym
 • 14:30-14:45 - Przerwa kawowa
 • 14:45-16:15 - Warsztaty
  • Sala A: mgr Karolina Gubała i mgr Magdalena Słowik - Wykorzystanie gry planszowej w pracy logo-wychowawcy
  • Sala B: Tomasz Gubała - Gra o sens życia czyli gra dedykowana dla seniora
 • 16:15-16:30 - Przerwa kawowa
 • 16:30-18:00 - Warsztaty
  • Sala A: Kasia Pilipczuk i Piotr Pilipczuk - Ścieżka człowieka szczęśliwego czyli o jakościach, aktywnościach i postawach noetycznych w działaniu
  • Sala B: Marco Ramirez i Anna Fabrowicz - Człowiek w czasach nieoczywistych, czyli o zmienności systemów wartości

Kontakt

+48 573 178 233

kontakt@towarzystwologoterapii.pl

ul. Farmaceutyczna 13, Lublin 20-706

Nr konta

35 1600 1462 1883 5376 1000 0001

Wróć do strony Towarzystwa