Otwarcie Zjazdu

Lilia Suchocka

Prezes Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki

Psycholog, Pedagog, Logoterapeuta. Laureatka nagrody miasta Wiednia im. V.E. Frankla (2008) dla młodych naukowców za rozwój problematyki psychologii cierpienia. Autorka 3 książek oraz 4 testów psychologicznych z dziedziny psychologii cierpienia oraz poczucia odpowiedzialności. Uzyskała certyfikat z Logoterapii I i II stopnia (Trnawa 2000-2004r.) Wiele lat prowadziła wykłady na Uniwersytecie w Trnawie (Słowacja) z zakresu Psychoterapii Egzystencjalnej oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2000-2019r.). Od kilkunastu lat współpracuje z rosyjską Akademią Nauk (RAN, Moskwa) efektem czego są licznie wygłoszone referaty, opublikowane artykuły i wspólne projekty naukowo-badawcze. Od 2019 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Lilia Suchocka

Goście specjalni

Alexander Vesely

Alexander Vesely

Czego nauczyłem się od mojego dziadka Viktora Frankla

Psychoterapeuta, producent i wielokrotnie nagradzany reżyser, wnuk Viktora E. Frankla. Jest twórcą filmu dokumentalnego pt. „Viktor & I” z 2010 roku.

Wykładowca na Uniwersytecie Wiedeńskim i gościnny wykładowca w Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) w Monachium. Ponadto podróżował po świecie popularyzując nauki Logoterapii (III Wiedeńskiej Szkoły Psychoterapii), kontynuując tym samym dzieło swego dziadka.

Alex Pattakos

Osiąganie poczucia sensu życia w praktyce społecznej i politycznej

Współzałożyciel Global Meaning Institute i współautor międzynarodowej bestsellerowej książki pt., Więźniowie własnych myśli: Zastosowanie zasad Logoterapii Viktora Frankla w życiu zawodowym”, przetłumaczonej na 23 języki. Współtwórca MEANINGology® - dyscypliny poświęconej „nauce i praktyce znaczenia w życiu, pracy i społeczeństwie”.

Dr Pattakos otrzymał tytuł Honorowego Profesora przez Moskiewski Instytut Psychoanalizy w Moskwie za pionierski wkład w rozwój logoterapii i analizy egzystencjalnej.

W przeszłości pracował jako terapeuta i administrator zdrowia psychicznego oraz pełnoetatowy profesor administracji publicznej i biznesowej, w tym kierownik studiów magisterskich. Ponadto jest ekspertem merytorycznym i felietonistą magazynu Psychology Today poświęconego poszukiwaniu sensu.

Alex Pattakos
Eva Naništová

Eva Naništová

Aktywacja wzrostu potraumatycznego w praktyce Logoterapeutycznej

Psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki, dziekan na Wydziale Psychologii Pan-European University w Bratysławie. Autorka szeregu monografii i opracowań naukowych. Specjalizuje się w problematyce psychologii domowej, psychoonkologii i sensu życia.

W latach 1998-2002 uczestniczyła w treningu logoterapii i psychoterapii integralnej pod kierownictwem prof. K. Popielskiego. Ponadto jest założycielką i prezesem Słowackiego Instytutu Logoterapii (SILOE), który realizuje 4-letnie szkolenie z logoterapii, akredytowane przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Słowackiej.

Prelekcje

Sesja I: Antropologiczno-filozoficzne rozważania dotyczące natury człowieka

Being human: an option, a challenge, a problem and the responsibility

Dmitry Leontiev

Antropologia integralna Frankla wobec zagrożeń redukcjonizmu w terapiach i coachingach

Aleksander Posacki

Kształtowanie sumienia jako odpowiedź na wołanie o sens współczesnego człowieka w ujęciu V.E. Frankla

Piotr Machała

Logika serca w logofilozofii

Jolanta Kraśniewska

"Amo, ergo est" - Franklowska filozofia miłości

Katarzyna Szmaglińska

Kategoria Nadsensu w myśli V.E. Frankla a męstwo bycia w ujęciu P. Tillicha

Agnieszka Woszczyk

Sesja II: Człowiek w odkrywaniu sensu życia

Jakości, aktywności i postawy noetyczne a systemowe budowanie dobrostanu człowieka

Katarzyna Pilipczuk, Piotr Pilipczuk

Doświadczenie traumy a poczucie sensu życia

Krzysztof Gąsior

Logoterpia w pracy z młodzieżą depresyjną - wyniki badań nad poczuciem sensu życia oraz implikacje terapeutyczne

Roman Solecki

War: Trauma and Loss, Search and Transformation

Polina Udodenko

Specyfika lęku noetycznego w przeżywaniu choroby u pacjentów przewlekle chorych

Lilia Suchocka

Sesja III: Człowiek w zdrowiu i chorobie

Wykorzystanie logoterapii w pracy ze studentami z niepełnosprawnościami. Doświadczenia własne

Katarzyna Kutek-Sładek

Logoterapia wobec obsesyjnej kalkulacji zysków i strat dokonywanej przez współczesnego człowieka

Marzena Piłat

Znaczenie przesłanek logoterapeutycznych dla strategii terapeutycznej ADI/TIP

Helena Teixeira Respondek

Model wsparcia społecznego w diadzie pacjent - osoba bliska

Małgorzata Pasek

Logoterapia osoby z autyzmem dobrze funkcjonującym - studium przypadku

Tadeusz Pietras, Kasper Sipowicz

'Meaning of life” a zarządzanie chorobą w koncepcji medutainment

Rafał Sztembis

Sesja IV: Człowiek w perspektywie rozwoju i stawania się

Logoterapeutyczny model życia w edukacji młodzieży

Aleksandra Kondrat

... "tym głębsze nasze człowieczeństwo" (V.E.F) - o rozwoju i stawaniu się .... (z praktyki logoterapeutycznej)

Anetta Ocytko

Subjective determinants of moral intelligence and young adult functioning

Monika Dacka

Model wielowymiarowej profilaktyki pozytywnej jako przykład narzędzia projektowania wsparcia rozwoju duchowości dzieci i młodzieży

Katarzyna Jarosz

Kontakt

+48 573 178 233

kontakt@towarzystwologoterapii.pl

ul. Farmaceutyczna 13, Lublin 20-706

Nr konta

35 1600 1462 1883 5376 1000 0001

Wróć do strony Towarzystwa